Wat biedt het Verzuim- en re-integratieconsult mij?

Tijdens het consult kunt u ons een specifieke casus voorleggen waar u op het moment mee worstelt. Maar ook voor algemene vragen of informatie kunt u bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De rechten en plichten van uw werknemer;
  • Wet- en regelgeving bij ziekte;
  • De do’s and don’ts;
  • Hoe het UWV uw dossier ziet;
  • Hoe u een goed verzuimdossier opbouwt;
  • Wat u kunt doen als het UWV een loonsanctie oplegt;
  • Hoe te handelen als uw werknemer niet meewerkt aan re-integratie;
  • Op welke wijze u uitvoering geeft aan zowel 1e als 2e spoor re-integratie in uw dossier;
  • Wat u kunt doen als 1e spoor re-integratie stagneert.

Aanmelding Verzuim- en re-integratieconsult

 

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust eens contact met ons op.