Archive for 'Blog'

Hoe werkt mediation?

Posted by:

Hoe werkt mediation?

Natuurlijk hoopt u dat het u niet zal overkomen: dat u of uw medewerkers in een conflict geraken dat niet zomaar meer door samen praten op te lossen valt. Het conflict loopt zo hoog op dat partijen elkaar het licht in de ogen niet meer lijken te gunnen en er niet meer zonder hulp uit kunnen komen. Vaak blijkt mediation onvermijdbaar. Maar hoe werkt mediation eigenlijk?

In de voorbije weken hebben we u meegenomen in de wereld van mediation. We hebben ...

lees meer →
0

Mediation biedt vaak uitkomst bij een conflict

Posted by:

Mediation biedt vaak uitkomst bij een conflict

Wanneer u in een conflict terecht komt probeert u het natuurlijk eerst op te lossen door samen te communiceren. Maar soms komen partijen er samen niet (meer) uit, soms loopt een conflict gewoonweg te hoog op. In dat geval biedt mediation vaak de uitkomst. En kan men zo arbitrage of rechtspraak voorkomen.

In een drieluik van artikelen nemen we u mee in de wereld van conflicten. We hebben u in het eerste deel uitgelegd wanneer er sprake ...

lees meer →
0

Help! Er ontstaat een conflict!

Posted by:

Help! Er ontstaat een conflict!

Een conflict, het is een breed begrip. Het kan natuurlijk gaan om een simpele onenigheid, die uiteindelijk makkelijk kan worden opgelost. Maar het kan ook resulteren in een onopgeloste tegenstrijdigheid tussen twee (of meer) partijen. Soms kom je er namelijk samen niet zo makkelijk meer uit.

In de komende drie artikelen gaan we u meenemen in de wereld van conflicten, en dan met name arbeidsconflicten. We leggen u in dit eerste deel van het drieluik uit wanneer er sprake is van ...

lees meer →
0

Human ConneXion heeft Certificaat Arbodienst behaald!

Posted by:

Human ConneXion heeft Certificaat Arbodienst behaald!

Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het implementeren van het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015. Dit hebben we op een goede manier afgesloten: we hebben het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 én het Certificaat Arbodienst behaald!!

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitssystemen. De ISO-normen stellen hoge eisen  om de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening  te waarborgen. Regeling Certificatie Arbodiensten stelt hoge specifieke eisen aan de kwaliteit van een Arbodienst en haar dienstverlening. De eisen staan in de Arbowet, het ...

lees meer →
0

Re-integratie volgens de tijdcontingente aanpak

Posted by:

Re-integratie volgens de tijdcontingente aanpak

Vorige week publiceerden wij het eerste deel van de twee artikelen over de aanpak van re-integratie. Daarin hebben we het gehad over de inspanningsverplichting, Wet verbetering poortwachter en gaven we een korte inleiding over de twee manieren van aanpak bij re-integratie. In dit artikel gaan we u meer vertellen over re-integratie volgens de tijdcontingente aanpak. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat deze aanpak vaker leidt tot een snelle re-integratie, al volgen nog veel bedrijfsartsen de klachtcontingente aanpak.

De klachtcontingente ...

lees meer →
0

Werkt uw bedrijfsarts tijd- of klachtcontingent bij re-integratie met psychische klachten?

Posted by:

Werkt uw bedrijfsarts tijd- of klachtcontingent bij re-integratie met psychische klachten?

Als werkgever zijnde heeft u uiteraard een inspanningsverplichting bij de re-integratie van een verzuimende werknemer. Om re-integratie te versnellen, vooral bij re-integratie met psychische klachten, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de aanpak door uw bedrijfsarts en daar samen goed op inspeelt.

Natuurlijk helpen wij u daar graag bij. Daarom zullen wij u in een reeks van twee artikelen informeren over de beste manier van aanpak bij, met name, re-integratie met psychische klachten. In dit eerste artikel ...

lees meer →
0

De Arbowet wordt gewijzigd

Posted by:

De Arbowet wordt gewijzigd

.
Er staan weer wijzigingen in de Arbowet op stapel. Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen en vanaf 1 juli 2017 treden diverse veranderingen in werking.

De Arbeidsomstandighedenwet (oftewel Arbowet) heeft als doel de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Door de aangenomen wijzigingen worden er nu eisen gesteld aan het vastleggen van afspraken met arbodienstverleners. Wanneer er al een contract loopt met een arbodienstverlener, dan geldt er een overgangsperiode van ...

lees meer →
0

Uitvragen SFB status van groot (financieel) belang

Posted by:

Uitvragen SFB status van groot (financieel) belang

We kennen de mobiliteitsbonus nog niet zo lang: pas sinds 1 januari 2013. Het kwam toen in de plaats van de premiekorting arbeidsgehandicapten en de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden. Het systeem veranderde niet, wel werden de bedragen verhoogd. Inmiddels staat alweer een nieuwe regeling op stapel: het loonkostenvoordeel (LKV). Deze regeling kent een aantal belangrijke wijzigingen.

Waarom alweer een nieuwe regeling?

Dat komt doordat de manier waarop de mobiliteitsbonus berekend wordt alleen loont voor grotere bedrijven. De mobiliteitsbonus is een premiekorting: een ...

lees meer →
0

Uw hoofdpijndossier in beweging

Posted by:

Uw hoofdpijndossier in beweging

De helft van alle ziekteverzuimgevallen in Nederland wordt veroorzaakt door langdurig of complex verzuim. Dit verzuim is goed voor 80 procent van uw verzuimkosten. Iets om hoofdpijn van te krijgen, want gemiddeld kost zo’n dossier uw onderneming honderdduizend euro!

Vraagt u zich af of uw dossier wel een echt ‘hoofdpijndossier’ is? Lees dan eerst ons vorige artikel Hoeveel winst laat u liggen? waarin we ingaan op het ontstaan en de kenmerken van een hoofdpijndossier. Moet u de ...

lees meer →
0

Hoofdpijndossier – Hoeveel winst laat u liggen?

Posted by:

Hoofdpijndossier – Hoeveel winst laat u liggen?

De helft van alle ziekteverzuimgevallen in Nederland wordt veroorzaakt door langdurig of complex verzuim. Dit verzuim is goed voor 80% van uw verzuimkosten. Iets om hoofdpijn van te krijgen, want gemiddeld kost zo’n hoofdpijndossier uw onderneming honderdduizend euro!

Hoeveel hoofdpijndossiers heeft u? Druk die kosten eens uit als percentage van uw winst? Of nog pragmatischer: hoeveel producten of diensten moet u verkopen om zoveel winst te maken dat u de kosten van uw hoofdpijndossiers kunt compenseren? Dít zijn de kengetallen waar ...

lees meer →
0
Page 1 of 6 12345...»