Wat u wilt bereiken

Jaarplan

Doelstellingen

Jaarplan

In de verzuimbegeleiding die u van ons krijgt, is wat u hiermee bereikt voor ons heel belangrijk. Wat u wilt bereiken leggen we samen vast in een jaarplan. Daarin staan overeengekomen doelstellingen en aandachtsgebieden voor het komende jaar. Indien nodig of wenselijk voeren we eerst een nulmeting uit. De bedoeling van een nulmeting, waaronder een RI&E, is om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij de aanvang van een ontwikkelproces. Het jaarplan is richtinggevend voor de  verantwoordelijke (interne)casemanagers en personeelsfunctionarissen en uiteraard de coach casemanager (CCM) en andere professionals van Human ConneXion.

 

opvolging

Opvolging

Opvolging

Elk kwartaal vindt een voortgangsgesprek plaats over de opvolging van de gemaakte afspraken. Bij deze gesprekken maken we bij voorkeur gebruik van de HC Business Intelligence Tool, om snel en adequaat verzuimophoping of stagnatie te traceren binnen de organisatie.  Acties kunnen met zeer gerichte resources uitgevoerd worden.

 

 

 

Werkafspraken

Werkafspraken

Werkafspraken

Op operationeel nivo stemmen we in overleg alle voorkomende acties, af, wie wat moet doen. Dit vormt de basis voor de inrichting van het verzuimregistratiesysteem waarmee het proces Poortwachter proof is.

 


Gerelateerde artikelen

RIenEEvaluatie en bijsturing.

.

.

.

.

.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren