U behoudt grip

Inzicht in actuele situatie, dus grip op resultaten

Middels WebIVS heeft u direct opvraagbaar allerlei (management)rapportages en statistieken ter beschikking, over welke periode u ook wenst. Zo heeft u altijd grip op resultaten.

Maandelijks ontvangt u een overzicht van de door ons uitgevoerde verrichtingen ten opzichte van de begroting. Daarmee heeft de organisatie direct zicht op budgetrealisatie en kan dus maandelijks bijgestuurd worden.

Grip houden

Monitoring effecten genomen acties

Elk kwartaal vindt een overleg plaats waarin, aan de hand van de HC Business Intelligence tool, interactief geanalyseerd wordt wat de effecten zijn van de genomen acties (uit het jaarplan) en waar eventueel bijsturing nodig is. Daarmee kunnen de beperkte resources (geld en tijd) heel gericht ingezet worden. Human ConneXion levert een rapportage van de (verzuim)analyse en afgesproken acties voor beide partijen voor komend kwartaal.

En als het anders loopt…

En als zich iets voordoet dat aandacht behoeft, dan nodigen wij u uit niet te wachten tot deze formele (evaluatie-)gesprekken. Een informeel gesprek met de betrokkenen, zorgt ervoor dat verschillen in verwachtingen snel kunnen worden besproken en bijsturing kan plaatsvinden. Dit werkt vaak prettiger en sneller dan wanneer dit soort zaken moeten wachten op een formeel evaluatiemoment. Wij geloven dat u grip op resultaten moet houden, en werken daar dan ok actief aan mee.


Gerelateerde artikelen

Wat u wilt bereikenRIenE.

.

.

.

.

.

Bewaren

Bewaren

Bewaren