Wat het u oplevert

Forse reductie verzuimkosten

Een eerste voordeel van een effectief ziekteverzuimbeleid is een schadelastbeperking van 20% tot 50%. Dat is zeker haalbaar en realistisch, want u bespaart op de premies, de eventuele boetes en loondoorbetaling. De verzuimduur gaat drastisch omlaag zodat u minder kosten maakt voor vervanging en werving van (tijdelijke) medewerkers. Lees meer over verzuimkosten.

Inzicht en transparantie

U heeft op elk moment inzicht in de status van verzuimbegeleiding, daarmee is de aanpak en de voortgang transparant. Er ontstaat een (verzuim-)kostenbewustzijn in uw organisatie. En u heeft één aanspreekpersoon voor al uw vragen over verzuim en preventie.

Winstbijdrage

Aanpassingsvermogen organisatie aan markteisen vergroot

De productiviteit gaat omhoog, er zullen minder ongelukken en fouten plaatsvinden. De besluitvorming zal slagvaardiger zijn en er is minder sprake van ‘politiek’ en ‘dubbele agenda’s’. Bij veranderingsprocessen is er meer flexibiliteit en minder weerstand.

Als werkgever voor (potentiële) medewerkers interessanter

Er is veel meer ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Meer balans tussen werk en privé.  Medewerkers ervaren  meer voldoening en vervulling bij hun werk, zij voelen zich meer betrokken bij de organisatie.

Wie hebben dit resultaat al?

Onze range aan referenties is breed en branche-onafhankelijk. In het algemeen zijn het organisaties die actief en bewust willen werken aan:

  • reductie van arbeid- en ziekteverzuim;
  • minder ongewilde uitstroom van medewerkers;
  • het persoonlijk welzijn en welbevinden van medewerkers;
  • hun onvrede over resultaat van hun bestaande arbodienst.

Bewaren