Hoe gaan we samenwerken

Plezierig

Een goede samenwerking tussen arbodienst en werkgever is van essentieel belang om tot goede resultaten te komen. Human ConneXion heeft niet alleen aandacht voor resultaten maar streeft ook naar een voor beide partijen plezierige samenwerking.

Een vaste contactpersoon

Voor iedere klant wordt een klantteam samengesteld. Het klantteam kan bestaan uit een coach casemanager, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, organisatiedeskundige en een administratief medewerker. Het klantteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverlening.

Het aanspreekpunt voor alle inhoudelijke zaken is in eerste instantie de coach casemanager. Het zakelijk accountmanagement wordt verzorgd door de directeur. De dienstverlening en wijze van samenwerking wordt periodiek geëvalueerd.

Samenwerking

Intensiteit samenwerking

De samenwerking kan naar behoefte worden ingevuld:

  • Bij “Regie in eigen hand” zit u zelf “aan de knoppen”: U bepaalt wat er gebeurd! Daarbij blijven wij als vakdeskundigen op de achtergrond aanwezig zodat u, indien nodig, altijd een beroep op ons kunt doen.
  • Bij “Samen het verzuim onder controle” maken u en wij een resultaatgebonden prijsstelling. Daarbij spreken we af wat de gewenste situatie is, wat u en wij doen en over de kosten die daarmee gemoeid mogen zijn. Doordat uw en onze belangen dezelfde zijn, werken we optimaal samen aan het realiseren van het gewenste resultaat.
  • Bij “Partnership” geven we samen vorm aan de transitie van verzuim naar gezondheids- en vitaliteitsmanagement.

En mocht uw behoefte (tijdelijk) wijzigen, dan passen we gewoon de samenwerking in overleg aan.

Langdurige samenwerking

Ongeacht de intensiteit hechten wij eraan een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan met onze klanten en investeren waar nodig in de relatie.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren