Uw beleidskader

Uw verzuimbeleid en/of gezondheidsbeleid

Het binnen uw organisatie aanwezige verzuimbeleid en/of gezondheidsbeleid is het vertrekpunt van de invulling van onze dienstverlening.  Beleid waarin verwachtingen en verantwoordelijkheden eenduidig zijn vastgelegd.

Beleidskader

Eigen verantwoordelijkheid

En daarnaast hebben wij uiteraard onze eigen verantwoordelijkheid. Wij geven daarom gevraagd en ongevraagd onze mening/advies indien een casus of situatie daarom vraagt.

Eventueel  nieuw verzuimbeleid of nieuwe procedures worden in goed overleg en gefaseerd ingevoerd.

Bewaren