Artikelen

Hoe werkt mediation?

Natuurlijk hoopt u dat het u niet zal overkomen: dat u of uw medewerkers in een conflict geraken dat niet zomaar meer door samen praten op te lossen valt. Het conflict loopt zo hoog op dat partijen elkaar het licht in de ogen niet meer lijken te gunnen en er niet meer zonder hulp uit kunnen komen. Vaak blijkt mediation onvermijdbaar. Maar hoe werkt mediation eigenlijk?

In de voorbije weken hebben we u meegenomen in de wereld van mediation. We hebben uitgelegd wanneer er sprake is van een (serieus) conflict en de mogelijkheden van conflictbemiddeling (oftewel mediation) aan u voorgelegd. In dit laatste deel van het drieluik gaan we ten slotte verder in op de werkwijze bij mediation, een doeltreffende vorm van bemiddeling. Arbeidsmediation is een effectieve manier om in beperkte tijd en tegen relatie lage kosten arbeidsconflicten op te lossen. Hoe langer u wacht, hoe groter de inspanning zal zijn om het conflict daadwerkelijk op te lossen.

Wanneer staat er een arbeidsconflict op stapel?

Het ene conflict is het andere natuurlijk niet. Als er tijdig wordt ingegrepen kan bemiddeling of rechtsgang vermeden worden. En hier zijn wel wat aanwijzingen voor. Als u de volgende signalen oppikt, kan er een arbeidsconflict op de loer liggen:

  • “Henk is wel vaak ziek. En  als ik denk dat het de goede kant opgaat valt hij opnieuw uit.”
  • “De sfeer is enorm verslechterd sinds ik de leiding heb over mijn voormalige collega’s.”
  • “Ik ben boos over mijn beoordeling. Als het zo moet dan ga ik niet meer met plezier naar mijn werk.”
  • “Mijn leidinggevende stelt mij een verbetertraject voor, maar wat moet daar eigenlijk in staan?”

Frequent kort ziekteverzuim is, naast het leveren van verminderde prestaties, een belangrijk signaal dat er iets speelt. Wordt er niet ingegrepen, dan kan dit natuurlijk omslaan in langdurig ziekteverzuim. En volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) is het de verantwoordelijkheid van zowel werknemer als werkgever om snel actie te ondernemen als er langdurig verzuim dreigt.

Hoe werkt mediation bij Human ConneXion?

Human ConneXion vindt het belangrijk dat arbeidsconflicten snel bespreekbaar worden gemaakt en helpt daarbij. Daardoor komen onuitgesproken zaken op tafel en kan er snel naar een oplossing toe gewerkt worden.

Tijdig ingrijpen bij dreigende conflicten

Zoals boven geschetst, zijn er signalen die kunnen duiden op een dreigend arbeidsconflict. Als leidinggevende of werkgever zijnde is het dus belangrijk om te letten op die signalen en tijdig in te grijpen. Een goed moment om een mediator in te schakelen is direct aansluitend op de probleemanalyse van de bedrijfsarts of Arboarts. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een plan van aanpak om re-integratie van een medewerker, conform het stappenplan van de Wet verbetering poortwachter, te bespoedigen. Zo wordt langdurig verzuim en onnodig personeelsverloop voorkomen.

Hoe werkt mediation

Individuele intake

Mediation start bij Human ConneXion met een individuele intake. Tijdens dit gesprek leggen wij uit hoe mediation werkt en hoe de noodzakelijke administratieve zaken worden afgewikkeld. Voordat inhoudelijk op het conflict wordt ingegaan stellen we voor ondertekening een mediationovereenkomst op, waarin we de “spelregels” vastleggen. Er wordt een veilige gespreksomgeving gecreëerd door inhoudelijk gezien geheimhouding te bieden.

Gezamenlijke gesprekken

Na de intake volgen de gezamenlijke gesprekken. Meestal zijn dit tussen de 3 en 5 gesprekken, waarin het conflict gestructureerd wordt besproken. De partijen krijgen de gelegenheid hun kant toe te lichten, waarna er wordt geëvalueerd welke belangen er spelen. Dit is de basis van waaruit we gaan zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Mochten partijen daar behoefte aan hebben, dan kunnen zij natuurlijk een advocaat of adviseur betrekken in de mediation.

Eventuele time-outs

Soms stagneert het proces, bijvoorbeeld als er geen vooruitgang meer wordt geboekt. Als dit het geval is dan kan de mediator een time-out inlassen. Tijdens deze time-out voert de mediator met de partijen afzonderlijk een kort individueel gesprek. Vaak is dit de oplossing om een mediation weer los te trekken en verder te kunnen in het proces.

Afspraken vastleggen

Als er overeenstemming is bereikt en een gezamenlijke oplossing voor het conflict is gevonden, dan zorgen wij ervoor dat de afspraken worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van een vaststellingsovereenkomst, die door alle partijen wordt ondertekend. Na het ondertekenen van deze overeenkomst wordt de mediation beëindigd.

De mediators van Human ConneXion

De mediators van Human ConneXion zijn MfN (voorheen NMI) geregistreerd en werken conform de MfN gedragscode voor mediators. Het MfN is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators, strikt onafhankelijk en onpartijdig. In het MfN-register worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen. Hierdoor bent u bij Human ConneXion verzekerd van een professionele, neutrale en onafhankelijke mediator.

Heerst er binnen uw organisatie een arbeidsconflict of dreigt er een te ontstaan? Schroom niet en neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag hoe onze mediators u kunnen helpen!

 

Neem contact op


Gerelateerde artikelen

ConflictMediationMediationWerkveld kerndeskundigenWerken aan Open communicatie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.