Artikelen

Human ConneXion heeft Certificaat Arbodienst behaald!

Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het implementeren van het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015. Dit hebben we op een goede manier afgesloten: we hebben het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 én het Certificaat Arbodienst behaald!!

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitssystemen. De ISO-normen stellen hoge eisen  om de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening  te waarborgen. Regeling Certificatie Arbodiensten stelt hoge specifieke eisen aan de kwaliteit van een Arbodienst en haar dienstverlening. De eisen staan in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

We zijn dan ook trots dat we aan deze eisen voldoen.

Uitgangspunten van ISO 9001:2015

Waar in ISO 9001:2008 allerlei procedures én procesbeschrijvingen verplicht waren, gaat ISO 9001:2015 uit van de organisatie met haar unieke risico’s en eigen stakeholders. En op basis daarvan heeft Human ConneXion alléén de relevante zaken vast gelegd.

Een goed verslag van de directiebeoordeling vormt de basis. Hierin bespreken we sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen en de strategie die hieruit volgt. Daar volgen dan weer acties uit die we vervolgens periodiek bespreken tijdens een managementoverleg. Procedures en documenten zijn alleen opgesteld voor processen waarbinnen het risico onaanvaardbaar is.

Bij Human ConneXion staat de vakbekwaamheid, klantgerichtheid en het resultaat centraal en niet de procedure of procesbeschrijving.

Regeling Certificatie Arbodiensten

De eisen die aan (in- en externe) arbodiensten worden gesteld staan in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.   Het heeft betrekking op de vier wettelijk taken die iedere arbodienst tenminste dient uit te voeren:

  • Het toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie en daarover adviseren;
  • De bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten;
  • Het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • Het uitvoeren van de aanstellingskeuring, indien de werkgever deze laat verrichten.
ISO 9001 Certificering Human ConneXion
Waarom certificering? Omdat certificering:
  • helpt bij verbeteren van de prestaties van onze organisatie;
  • een stevig fundament biedt voor duurzame ontwikkelinitiatieven;
  • helpt bij voldoen aan de eisen van klant;
  • ons laat voldoen aan wet- en regelgeving, zeker nu met de steeds strenger wordende privacywet en regelgeving en de vernieuwde Arbowet 2017;
  • helpt bij verhogen van de klanttevredenheid;
  • helpt bij inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen.

Certificering zien wij niet als een doel maar als een middel. De uitgangspunten concreet en praktisch maken, draagt immers bij aan onze ondernemingsdoelstellingen!

Vervolg?

Bent u klant, dan nemen wij binnenkort contact met u op. Mogelijk dat het contract aangepast moet worden naar de nieuwe eisen van de komende Arbowet.

Bent u nog geen klant, neem dan contact met ons op. Wij komen graag een toelichting geven en bekijken wat we exact voor u kunnen betekenen.

Neem contact op


Gerelateerde artikelen

Werkveld kerndeskundigenRI&EBedrijfsartsDe Arbowet wordt gewijzigd.

.

.

.

.

.

.

.

.