Casemanagement

Wat is casemanagement?

Casemanagement is kort uitgelegd ‘begeleiding bij het oplossen van een probleem’. Bijvoorbeeld wanneer iemand bij langdurige ziekte weer wilt beginnen met werken. Bij dit probleem zijn veel verschillende partijen gemoeid, met verschillende belangen en dan is het lastig het doel te bereiken. Hier komt een ‘Casemanager’ om de hoek kijken, die het proces begeleid van het vinden van een goede oplossing voor alle partijen.

Ondersteuning Casemanager verzuim op afroep

Steeds meer organisaties vullen het casemanagement in door de direct leidinggevende aan te wijzen als casemanager met een P&O functionaris ter ondersteuning. Ervaring leert echter dat er in elke organisatie momenten zijn waarop externe ondersteuning wenselijk en soms noodzakelijk is:

  • Ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid zijn moeilijk bij te houden en bepaalde aspecten komen zelden voor;
  • Beschikbare capaciteit in een organisatie kan op bepaalde momenten ontoereikend zijn;
  • Vreemde ogen dwingen altijd meer om in beweging te komen;
  • Er kan sprake zijn van bedrijfsblindheid (zo doen we het altijd, dat werkt bij ons niet) bij leidinggevende en/of P&O functionaris;
  • Leidinggevende en/of  P&O functionaris kunnen onderdeel van het probleemgebied geworden zijn;
  • De (financiële) risico’s bij lang verzuim zijn dermate groot dat het wenselijk is dat een directie zich laat adviseren door een onafhankelijke partij (zoals met kapitaalinvesteringen meestal ook het geval is).Casemanagement

Coach Casemanager

Voor dergelijke momenten zet Human ConneXion de Coach Casemanager (CCM) in. Een coach ‘on the job’ voor de leidinggevende respectievelijk P&O functionaris:

  • Een CCM creëert draagvlak voor het nieuwe beleid bij de leidinggevenden;
  • Hij/zij fungeert niet alleen als aanjager van dit beleid, maar ook als coach met een grote hands-on mentaliteit;
  • De CCM helpt om de resultaten positief te beïnvloeden;
  • De CCM helpt leidinggevenden en personeelsfunctionarissen te groeien in de rol die het nieuwe beleid van hen vraagt.

Benieuwd hoe wij ook u kunnen helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.


Bewaren

Bewaren