ERD / WGA

Eigenrisicodrager WGA worden?

Bent u of overweegt u eigenrisicodrager WGA en/of WW te worden? Eigen risico dragen betekent lagere arbeidsongeschiktheidspremies, maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. Human ConneXion ondersteunt u om helder te krijgen wat in dat geval moet, mag en kan worden geregeld in de samenwerking met de herverzekeraar en met de (ex-)medewerkers die een WGA-uitkering ontvangen.

Begeleiding bij keuze Eigenrisicodrager WGA

De specialisten van Human ConneXion ondersteunen u bij deze overweging. Wij helpen u bijvoorbeeld met:

 • Inloopanalyse;
 • Invulling geven aan visie;
 • Besluitvorming en beleid;
 • Procesinvulling;
 • Opzetten financiĆ«le administratie;
 • Op gang brengen samenwerking met verzekeraar;
 • Vastlegging en borging in dossiers;
 • Inrichten verzuimapplicatie;
 • En alle andere zaken die hier bij komen kijken.
  .eigenrisicodrager wga

Zelfstandig Bestuurs-Orgaan

Tevens bieden wij ondersteuning bij het regelen van een bezwarenregeling in uw verzuimbeleid (u wordt nu namelijk aangemerkt als Zelfstandig Bestuurs-Orgaan) en het benutten en organiseren van cofinanciering op verzuim- en re-integratiedossier.

Daaropvolgend en niet onbelangrijk: trainen van betrokken disciplines in de organisatie. Vervolgens kunnen wij jaarlijks de schadeontwikkeling op de polis vaststellen in samenwerking met de verzekeraar.

Web-IVS is voorbereid

Gebruikt u ons online verzuimregistratiesysteem Web-IVS? Dan is het zinvol te weten dat deze helemaal voorzien kan worden in ondersteuning/opvolging van uw WGA-populatie.

Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag!

Bewaren

Bewaren

Bewaren