Scans

Verzuimanalyse in beeld

Weten hoe u er voor staat op het gebied van ziekteverzuim en ziektepreventie? Wij voeren een scan voor u uit en maken een verzuimanalyse. Een scan kan op verschillende thema’s uitgevoerd worden.

Wat is de aanleiding?

Een scan voer je niet zomaar uit, er moet een aanleiding zijn. Er is onvrede of twijfel over de gang van zaken of is er behoefte aan een geschikte insteek voor een gewenste ontwikkeling. Hoe beter deze aanleiding zich laat profileren, des te gerichter wordt de scan en des te bruikbaarder is de opbrengst.

Scans en nulmeting

Uitvoering scan

Een scan kan op verschillende thema’s uitgevoerd worden. Welke thema het beste is, hangt af van uw scope en uiteraard wat u precies wilt weten. Gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteit van het casemanagementproces? Of wilt u een beeld krijgen van het werkvermogen van uw personeel? Of van hun vitaliteit? Of wilt u weten of uw verzuimbeleid nog actueel en samenhangend is? Een meer specifiek en diepgaand onderzoek naar de oorzaken van werkdruk(beleving) of een inventarisatie van de ervaren stressoren en energiebronnen binnen uw organisatie?

Onze scans voor de verzuimanalyse:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren