Over Human ConneXion

De verbindende schakel naar een vitale organisatie

Human ConneXion is in 2002 ontstaan uit de wil niet alleen een nieuwe maar vooral een vernieuwende onderneming te bouwen. Human ConneXion begeleidt ondernemingen in hun groei naar een vitale organisatie door het implementeren van eigen regie inzake ziekteverzuim en ziektepreventie, gezondheidsmanagement en vitaliteitsmanagement. Met als uitgangspunt dat onze diensten zoveel mogelijk uitgefaseerd worden, zodat u de regie in eigen hand krijgt en houdt.

Netwerkorganisatie Human ConneXion

We zijn ingericht als een netwerkorganisatie. Een compacte backoffice bewaakt de kwaliteit, onderhoudt de relaties en geeft sturing aan de professionals (35 professionals).

Unieke aanpak met resultaat!

Human ConneXion heeft inmiddels 14 jaar expertise op het gebied van eigen regievoering bij verzuim en preventie. Onze aanpak is nog altijd uniek en aantoonbaar succesvol.

De afgelopen jaren hebben wij verschillende klanten mogen ondersteunen waardoor zij verzuimpercentages tot ruim onder de 2,5% en een meldingsfrequentie onder de 0,5 hebben gerealiseerd.
De professionele aanpak van Human ConneXion kenmerkt zich door een positieve mens- en resultaatgerichte benadering, strakke regievoering en open communicatie met betrokkenen. Tegelijkertijd ervaart u transparantie in kosten, planning en de voortgang van verzuimbegeleiding (meetbare resultaten).

Lees meer over:

“Verzuim hoger dan 2% is onnodig en ligt in de beïnvloedingssfeer van de leiding”

Bewaren

Bewaren

Bewaren