Medewerkers

Investeren in onze mensen

We investeren bovengemiddeld in onze medewerkers. Dit doen we vanuit de visie dat een ieder moet doen waar haar/zijn talent ligt. We willen een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van talenten van mensen en organisaties. Ongeveer 5% van de loonsom wordt geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling. Dit is exclusief tijdsinvesteringen.

Participatiewet

Datgene waar we onze opdrachtgevers mee begeleiden doen we ook zelf. We vinden het vanzelfsprekend dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader de participatiewet nodigen we daarom juist ook mensen met een Wajong- of bijstandsuitkering van harte uit om bij ons te solliciteren.

Werkervaringsplaatsen

Voor de kandidaten die onze zusterorganisatie Human ConneXion Mobiliteit / Bark Consult begeleid in het kader van re-integratie 2e spoor of outplacement, zijn onze coaches/hunters regelmatig op zoek naar werkervaringsplaatsen. Ook zelf creëren we geregeld werkervaringsplaatsen. Doel hiervan voor de kandidaat is dan bijvoorbeeld om een nieuw werkveld te leren kennen, om arbeidsritme op te doen of als opstapje naar een betaalde baan.

Stageplaatsen

Naast investeren in onze eigen mensen, investeren wij ook in jong talent door continu stageplaatsen ter beschikking te stellen. Dit kunnen zowel meeloopstages zijn als afstudeerstages van opleidingen op het gebied van Human Resources, Bedrijfskunde, ICT en administratie/secretariaat. Sinds 2014 zijn we erkend leerbedrijf.

Medewerkers Human ConneXion

Human ConneXion heeft 35 professionals actief in het land, naast een uitgebreid netwerk waar we ook een beroep op doen indien  nodig. De werkgebieden verkoop en relatiebeheer, coördinatie, administratie en automatisering geschieden vanuit de backoffice  in Nijmegen.

 

Medewerkers Human ConneXion

Coach en Procesbegeleider

Henriette Legel

Henriette haar passie is het in beweging brengen van mensen, vanuit de kerngedachte dat ontwikkeling van medewerkers de prestatie van de organisatie verbetert. Henriette is vanaf het eerste begin betrokken bij Human ConneXion. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in het door ontwikkelen van individuen, afdelingen en organisaties waarbij talentmanagement centraal staat. Henriette staat voor heldere analyses, open communicatie en resultaat. In haar benadering is zij duidelijk, verbindend en empathisch. Henriette is sterk in het luisteren naar datgene wat nog niet letterlijk gezegd wordt, maar al wel tussen de regels door besproken wordt. Vanuit deze kwaliteit stimuleert zij een positieve impuls om te leven en te werken vanuit authentieke kracht. Om zo te kunnen excelleren binnen de organisatie waar men werkt.

 

Medewerkers Human ConneXion

Directeur, consultant en relatiebeheerder

Erik Wijlhuizen

Erik is ondernemer en heeft zich, naast een bedrijfskundige opleiding, vooral gericht op bewustwording en activeren van verantwoordelijkheid voor kwaliteit van leven en werken. Eerst vanuit persoonlijke ervaring, later als (mede)oprichter/directeur van de Academie voor Vitaliteitkunde (consumentgericht) en sinds 2002 als oprichter/directeur Human ConneXion (gericht op organisaties en instellingen). Erik is ook actief als consultant arbeid en organisatie. Op eigen bezielde, enthousiaste wijze geeft hij geregeld lezingen over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Hij is mede-auteur van het Handboek Vitaliteit en heeft in diverse vakbladen gepubliceerd.

 

Medewerkers Human ConneXion

Coach Casemanager, HRM-adviseur en arbeidsdeskundige

Diana van der Hoeven

Diana, sinds 2010 betrokken bij Human ConneXion, is Casemanager, adviseur en arbeidsdeskundige. Haar uitdaging is om vanuit een integraal perspectief organisaties te begeleiden op het gebied van verzuim, en bevordering en behoud van inzetbaarheid. Organisaties ondersteunen om vanuit een reactieve benaderwijze de focus te verleggen naar een actieve benaderwijze van gezondheid en inzetbaarheid. Zij is in staat om casus-overstijgend met organisaties mee te denken. De variëteit aan klanten, organisatieculturen en de verschillen in klantvraag vragen haar om dagelijks in te spelen op de unieke wensen van iedere klant.

 

Medewerkers Human ConneXion

ICT en kwaliteitscoördinator

Ante Joosten

Ante is in 2016 begonnen als afstudeerder Bedrijfsmanagement MKB bij Human ConneXion en vanuit deze rol doorgegroeid naar de functie van ICT & Kwaliteitscoördinator. Zij beheert het verzuimsysteem, alle overige informatievoorzieningen en is verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem binnen Human ConneXion. Ze is communicatief, analytisch, oplossingsgericht en heeft een pragmatische werkstijl. Het is haar uitdaging om ieders werk zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.

 

 

Medewerkers Human ConneXion

Secretaresse en financiële administratie

Dorothé van den Berg

Dorothé is sinds 2006 werkzaam bij Human ConneXion als financieel administratief medewerker en secretaresse. Na het afronden van haar opleiding Directiesecretaresse heeft zij bij diverse werkgevers ervaring opgedaan. Ook heeft zij verschillende administratieve opleidingen gevolgd. Bij Human ConneXion is zij verantwoordelijk voor de financiële administratie en het secretariaat. Zij is samen met haar collega Marjolein het eerste telefonisch aanspreekpunt. Het contact met klanten, samenwerkers en collega’s maken dat haar werk zeer afwisselend is. Dorothé is een vriendelijk persoon en leert graag nieuwe dingen. Werken in een klein team ervaart zij als prettig omdat er ruimte is voor eigen initiatief en inbreng.

 

Medewerkers Human ConneXion

Managementteam en aandeelhouder

Wim van den Brink

Wim is aandeelhouder van Human ConneXion en betrokken vanaf het eerste begin in 2002. Hij vormt tevens samen met Erik Wijlhuizen en Henriëtte Legel het managementteam.

 

 

 

 

Medewerkers Human ConneXion

(register) Casemanager en adviseur

Jacqueline Lorist

Sinds oktober 2013 is Jacqueline werkzaam als (register) Casemanager en adviseur. Zij is onder andere betrokken geweest bij de opzet van een providerboog voor een grote zorginstelling. Tevens begeleidt zij leidinggevenden en personeelsfunctionarissen in het voeren van eigen regie bij verzuim, preventie en inzetbaarheid. Jacqueline staat voor een logische, analytische en nauwkeurige aanpak, waarbij verbeteren van proces maar ook de mens constant meegewogen wordt in haar handelen, hierbij worden geen onnodige risico’s (weloverwogen) genomen. Haar gedrevenheid en enthousiasme zorgt ervoor dat zij in staat is anderen te motiveren. Typerend voor Jacqueline: What you see, is what you get!

 

Medewerkers Human ConneXion

Teamondersteuner en secretaresse

Marjolein Stupers

Na 14 jaar in verschillende winkels als verkoopster te hebben gewerkt, is Marjolein in 2015 gestart met de BBL opleiding Directiesecretaresse/managementassistent. Human ConneXion gaf haar de kans om bij hen ervaring op te doen, en sinds november 2015 is zij werkzaam als teamondersteuner/secretaresse. Met veel plezier ondersteunt zij haar collega’s en voert zij uiteenlopende secretariële taken uit. Zij vindt het leuk om klanten te woord te staan, te ontzorgen, en veel ervaring op te doen met de uitdagingen die op haar pad komen.

Bewaren