Artikelen

Re-integratie volgens de tijdcontingente aanpak

Vorige week publiceerden wij het eerste deel van de twee artikelen over de aanpak van re-integratie. Daarin hebben we het gehad over de inspanningsverplichting, Wet verbetering poortwachter en gaven we een korte inleiding over de twee manieren van aanpak bij re-integratie. In dit artikel gaan we u meer vertellen over re-integratie volgens de tijdcontingente aanpak. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat deze aanpak vaker leidt tot een snelle re-integratie, al volgen nog veel bedrijfsartsen de klachtcontingente aanpak.

De klachtcontingente aanpak

Bij een klachtcontingente aanpak van re-integratie wordt het tempo en de mate van werkhervatting afhankelijk gesteld van het verloop van de klachten van de zieke werknemer. In andere woorden: de ernst van de geuite klachten bepaald hier de snelheid van opbouw van het re-integratietraject. Bij een toename van de klachten wordt het traject tot stilstand gebracht of wordt er zelfs een stapje terug gezet. Het gevaar van deze aanpak is dat er een negatieve spiraal kan ontstaan. En dit kan het herstel van de zieke werknemer en de opbouw van activiteiten ernstig belemmeren.

Een ander gevaar van deze manier van aanpak is het onderbouwingsproces van een werkgever over de stappen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Bij een onvoldoende objectieve onderbouwing loopt een werkgever kans op het verwijt van het UWV of de rechter dat deze een te weinig activerend re-integratiebeleid heeft gevoerd. Er bestaat dus een reële kans op een kostbare loonsanctie.

De tijdcontingente aanpak

Bij een tijdcontingente aanpak van re-integratie vindt werkhervatting plaats op basis van een vooropgesteld tijdschema. De opbouw van de herstelactiviteiten staat hierbij dus los van de beleving van de werknemer (“Ben ik eraan toe of nog niet?”). U kunt het vergelijken met een sportschema: in sport wordt er gewerkt volgens een bepaald schema om zo vooruitgang te boeken. Dat spierklachten soms toenemen en in de weg zitten tijdens een volgende stap, betekent niet dat het schema wordt vertraagd. Sporters accepteren een mate van spierpijn om te komen waar zij willen zijn.

Zoals bij alle vormen van re-integratie is het uiteraard belangrijk dat de werknemer zich committeert aan het plan. Hij of zij moet het zien zitten en er zelf proactief aan mee willen werken, en daarbij is begrip belangrijk. Bovenstaande sportmetafoor kan een goede uitleg zijn om dit te stimuleren. Ook wordt de werknemer zo voorbereid op een mogelijke (tijdelijke) terugval.

Re-integratie volgens de tijdcontingente aanpak

Het dubbele schema

Het is aan te raden om een zogenaamd dubbel schema voor re-integratie op te stellen. Een hervattingsschema met optimistisch verloop, wanneer alles als vanzelf goed verloopt. En een schema met een minder optimistisch verloop, wanneer er wel wat tegenslagen optreden. Dit geeft de werknemer en werkgever/leidinggevende ruimte om met de werkhervatting te ‘spelen’ wanneer onverwachte stagnatie optreedt of wanneer juist onverwachte voorspoedige hervatting plaatsvindt. Hierdoor wordt ook aan het verkrijgen van grip en controle gewerkt.

Handleiding

Zoals eerder beschreven werken veel bedrijfsartsen nog volgens een klachtcontingente aanpak (zie ons vorige artikel), terwijl een tijdcontingente aanpak vaak leidt tot snellere re-integratie. Weet u volgens welke aanpak uw bedrijfsarts werkt? Vraag hier een handleiding aan voor een tijdcontingent re-integratieplan met daarin aanwijzingen voor uw bedrijfsarts. Geef daarbij uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres aan ons door en wij houden u voortaan op de hoogte van nieuws een ontwikkelingen.

Voorkomen is beter dan genezen

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Grijp daarom altijd tijdig in bij een verzuimmelding en wacht niet klakkeloos af tot uw werknemer weer van zich laat horen. Wanneer u een goed interventietraject hanteert en u zich vanaf het begin van het re-integratieproces proactief opstelt, kan langdurig verzuim in veel gevallen vermeden worden. En dat heeft natuurlijk een positief effect op het verzuimpercentage binnen uw organisatie.

De professionals van Human ConneXion helpen u uiteraard graag! Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op om te zien hoe wij u kunnen ondersteunen:

Neem contact op


Gerelateerde artikelen

Tijd- of klachtcontingente aanpak psychische klachten.

.

.

.

.

.

.