Audit/controle verzuimdossier

Niet al het verzuim is te voorkomen. Soms zijn medewerkers langdurig ziek en komt een eventuele WIA-uitkering in zicht. De kostenpost voor uw organisatie groeit en kan oplopen tot € 200.000 per casus. Een waterdicht verzuimdossier helpt u zicht op de situatie te behouden en gepaste actie te ondernemen wanneer nodig.

Wie stuurt aan? En wie betaalt?

Gebruikelijk worden investeringen van dergelijke omvang  beoordeeld door een team van specialisten waarbij de directie eindbeslisser is. Vreemd genoeg laat de directie als het gaat om verzuim het vaak over aan een direct leidinggevende, een personeelsfunctionaris of de arbodienst. Zonder exact te weten of alle mogelijkheden tot schadelastbeperking gezien en benut zijn.

Ons voorstel

Human ConneXion biedt u aan om een scan/kwaliteitsaudit uit te voeren op ieder lang verzuimdossier binnen uw organisatie. Wij brengen aan de eindverantwoordelijke (op directieniveau) advies uit over de gekozen interventiestrategie, de voortgang, het resultaat en het financiële risico.

Doel

Het doel van de scan is het ziekteverzuim  binnen uw organisatie structureel te verlagen door:

 • Objectief te bepalen wat er aan de hand is (arbeidsomstandigheden, persoonlijke situatie);
 • Te kijken hoe dit daadwerkelijk verbeterd kan worden;
 • In te schatten welke preventieve maatregelen nodig zijn.

  verzuimdossier

Inhoud van de audit/scan van uw verzuimdossier

De scan omvat:

 • Een dossierstudie (wat is er feitelijk vastgelegd, hoe “UWV-proof” is uw dossier, etc.);
 • Een gesprek met de medewerker (beeldvorming, visie, coping);
 • Een gesprek met de direct leidinggevende;
 • Analyse van het gevoerde casemanagementproces;
 • Het uitwerken van een rapportage;
 • Het uitbrengen van een advies.

Iets voor u?

Kunt u één of meerdere van onderstaande tien vragen met “ja” beantwoorden? Dan kan een kwaliteitsaudit voor u zeker relevant zijn. Neem eens contact met ons op!

 1. Heeft u één of meerdere verzuimende medewerkers die al 26 weken of langer verzuimen?
 2. Heeft u helder in beeld wat uw (financiële) risico’s voor deze casus zijn? Gaat u daarbij af op de inschatting van de direct leidinggevende?
 3. Is de gekozen strategie tot re-integratie ook op dit moment nog effectief?  Wilt u weten of uw organisatie voldoende inspanning heeft verricht voor re-integratie spoor 1?
 4. Wilt u weten of het dossier tot heden UWV-proof is?
 5. Zijn de gekozen interventies afdoende en effectief?
 6. Wilt u als organisatie voorkomen dat er meer lang verzuimdossiers ontstaan?
 7. Passen leidinggevenden en medewerkers het geformuleerde (verzuim)beleid wel toe?
 8. Is er überhaupt wel (verzuim)beleid aanwezig en is dit ondersteunend aan actieve reintegratie?
 9. Heeft u zicht op in welke mate de gewenste bedrijfscultuur ook tot uiting komt in de dagelijkse verzuimbegeleiding?
 10. Stelt u een second opinion ten aanzien van de diensten van uw huidige arbodienstverlener op prijs?

Bewaren

Bewaren